Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Pro Contact Shoes.
Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pro Contact Shoes.
 
Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Hoewel de website door Pro Contact Shoes met zorg is samengesteld, is Pro Contact Shoes niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten.
Alle informatie op deze website wordt door Pro Contact Shoes met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Pro Contact Shoes behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Pro Contact Shoes alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Pro Contact Shoes niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.